نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۲۹

شیر روشویی

شیر روشویی یکی از شیرآلات سرویس بهداشتی می‌باشد که بر روی کاسه و یا کابین نصب می‌شود. پایه شیر باید متناسب با محل نصب یعنی کاسه و کابین باشد. معمولا برای کاسه های روکار از شیر پایه بلند باید استفاده کرد و برای کاسه های توکار از پایه کوتاه یا متوسط. طول آبریز در شیرآلات روشویی بسیار مهم است به گونه ای که باید حتما آب در مرکز کاسه فرود بیاید. به نگام نصب شیر ، آب سرد و گرم را باید توسط شیلنگ های پیسوار وصل کرد. شیلنگ های پیسوار نیز به شیرهای پیسوار متصل می‌شوند. نکته مهم دیگر ارتفاع شیر می‌باشد که باید متناسب بامحل نصب انتخاب شود تا از پاشش آب جلوگیری کند. همچنین جنس و عملکرد آبفشان نیز بسیار مهم است چراکه آبفشان غیر استاندارد باعث پاچش آب بر روی محیط اطراف شیر می‌شود.